Հատուկ Առաջարկներ

Ի՞նչ է ռինոպլաստիկան

Ռինոպլաստիկան կազմված է հունարեն «ռինո» - քիթ և «պլաստիկա» - ձուլել, ձևափոխել բառերից։ Ռինոպլաստիկան քթի վիրահատություն է։ Հայտնի է նաև «քթի աշխատանք» անվամբ։ Այն կատարվում է կոսմետիկ կամ ֆունկցիոնալ պատճառներով։ Ռինոպլաստիկայի միջոցով շտկվում են քթի թերություններն ու անհամաչափությունները։ Քիթը կարող է ուղղվել, կարճանալ, չափերով փոքրանալ կամ նեղանալ։ Ավելին՝ հնարավոր է հեռացնել սապատը, փոխել քթի ծայրի ձևը, ռունգերը բերել ճշգրիտ համապատասխանության։