Ե՞րբ կարող եմ տեսնել արդյունքները

Պացիենտների մեծ մասը կարող է վերջնական արդյունքի 90%-ը տեսնել լիպոսակցիայի 1-3 ամիսների ընթացքում։ Պրոցեդուրայից հետո մի քանի շաբաթվա ընթացքում առկա է լինում հետվիրահատական այտուց, որի նվազման արագությունը կախված է վիրաբուժական տեխնիկայից և հետվիրահատական խնամքի մեթոդներից։ Վիրաբույժի վիրահատական տեխնիկայի շնորհիվ գծային կտրվածքներ կիրառելու և դրանց վրա կարեր դնելու փոխարեն արվում են կլոր անցքեր, որոնք մնում են բաց: Երբ վիրաբույժը կտրվածքը փակում է կարերի օգնությամբ, այտուցվածությունը սովորաբար իջնում է 8-12 շաբաթների ընթացքում։ Հիվանդը կարող է վերջնական արդյունքի 90%-ը տեսնել 1 ամսվա ընթացքում։