Փակ թե՞ բաց կրկնակի ռինոպլաստիկա

Ռինոպլաստիկայի իրականացման փակ կամ բաց մեթոդի շուրջ բանավեճերը դեռ շարունակվում են։ «Բաց» կամ արտաքին մոտեցումը կոլումելայի կամ քթի ծայրի ստորին հատվածի կտրվածքն է։ Իսկ «Փակ» կամ ներքթային մոտեցումը ներառում է քթի ներսում կատարվող մի շարք կտրվածքներ։ Երկրորդային ռինոպլաստիկայի դեպքում գրեթե միշտ կիրառվում է բաց միջամտությունը։ Համարյա բոլոր դեպքերում առկա են քթի ծայրի աճառների մեծ անհամաչափություններ, ինչն էլ պահանջում է քթի ծայրի բաղադրիչների վերակառուցում կամ վերստեղծում։
Ավելի մանրամասն տեղեկությունների և խորհրդատվության գրանցման համար կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ։