Որո՞նք են որովայնի առաջային պատի ձգման թերությունները

Այս միջամտությունը հաճախ ասոցացվում է տգեղ սպիի, ցայլքի և փորի շրջանի ստորին հատվածի դեֆորմացիայի հետ։ Չնայած այն փաստին, որ փորի շրջանի ստորին հատվածը անգամ լողազգեստ կրելիս ծածկված է լինում, սպիերը տեսանելի են առանց հագուստի։ Փորի շրջանի ստորին հատվածի մաշկի մեծ սեգմենտի հեռացումն անհրաժեշտ է, որպեսզի պորտը վիրաբուժական ճանապարհով տեղափոխվի և վերականգնվի։
Աբդոմինոպլաստիկան  ավելի ռիսկային է, քան լիպոսակցիան և ունի բարդությունների առաջացման ավելի բարձր տոկոս, ինչպիսին օրինակ թոքային էմբոլիան է։ Շատ դեպքերում միայն լիպոսակցիայի իրականացումն ապահովում է հիանալի արդյունք և հնարավորություն է ընձեռում խուսափել ռիսկերից, ինչպես նաև աբդոմինոպլաստիկայի հետ կապված հավելյալ վճարումներից։