Որքա՞ն է տումեսցենտ լիպոսակցիայի արժեքը

Լիպոսակցիայի արժեքը փոփոխական է՝ կախված մշակվող հատվածի չափից և քանակից, նախավիրահատական հետազոտություններից, անզգայացումից, դեղորայքից։ Գինը տատանվում է 600-3000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամի սահմաններում։