Աբդոմինոպլաստիկայից հետո մնո՞ւմ են արդյոք հետքեր

Բոլոր կտրվածքները թողնում են սպիեր, բայց սպասելի է, որ ժամանակի ընթացքում սպիերը կսկսեն խամրել և կդառնան ավելի աննկատ։