Որքա՞ն է տևում միջամտության ընթացքը

Քթի վիրահատության տևողությունը, կախված պահանջվող ձևափոխության տեսակից և աստիճանից, կարող է տևել 1-2 ժամ։ Եթե վիրահատությունն ուղղված է շտկելու նաև շնչառական խնդիրներ, ապա կպահանջվի լրացուցիչ ժամանակ։