Կարո՞ղ եմ ես կատարել լիպոսակցիա, կրծքագեղձի ձգում, կրծքագեղձի մեծացում կամ փոքրացում աբդոմինոպլաստիկայի հետ միաժամանակ

Որպես կանոն այդ որոշումը ընդունվում է անհատական մոտեցման հիման վրա։ Եթե վիրաբույժը համարւմ է, որ հիվանդը կարող է առանց առողջական վնասներ կրելու ավելի երկար մնալ անզգայացման պայմաններում կամ արյան անոմալ մակարդման հավանականությունը համեմատաբար ցածր է, կարելի է այդ միջամտություններից որևէ մեկը միավորել հիմնական վիրահատության հետ։ Հիվանդները հիմնականում միջամտության ժամանակ կոնտուրային պլաստիկայի նպատակով իրականացնում են հավելյալ լիպոսակցիա (կոնքերի և ազդրերի շրջանում) և կրծքագեղձի ձգում։ Սակայն մանիպուլյացիայի ժամանակ չափից շատ լիպոսակցիան կմեծացնի արյան մակարդման կամ ճարպային էմբոլիայի ռիսկը։ Դա լիովին կախված է վիրաբույժից և Ձեր առողջական վիճակից։

Խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքին, որ ինչքան մեծ վնասվածքների է ենթարկվում Ձեր մարմինը և ինչքան ավելի լայն է վիրահատական միջամտության դաշտը, այնքան ավելի մեծ է բարդությունների ռիսկը։