Լիպոսակցիայի միջոցով արդյո՞ք կվերանան ցելյուլիտը և թառամած մաշկը

Ո՛չ։ Ցելյուլիտը կամ թառամած մաշկը սովորաբար էականորեն չեն բարելավվում լիպոսակցիայից հետո։ Լիպոսակցիան բարելավում է կազմվածքը, բայց չի ազդում մաշկի որակի վրա։