Վիրահատությունից հետո կարելի՞ է կրել լինզաներ և ակնոց

Լինզաներ կարելի է կրել վիրահատության հաջորդող 5-րդ օրը։ Իսկ ակնոց թույլատրվում է կրել վիրահատությունից առնվազն 8 շաբաթ անց, քանզի այն կարող է հանգեցնել քթոսկրի տեղաշարժման կամ դեֆորմացիայի։