Ի՞նչ է լցահարթիչ (ֆիլլեր) ռինոպլաստիկան

Ոչ վիրահատական՝ լցահարթիչ կամ ֆիլլեր ռինոպլաստիկայի դեպքում խոռոչների հարթեցման և համաչափության վերկանգնման համար կատարվում են Restylane և Juvederm ներարկումներ։ Վերջիններիս արդյունքը, սակայն, մշտական չէ։ Առավել երկարատև արդյունք ապահովելու համար կարող են օգտագործվել ձեր իսկ ճարպային հյուսվածքները   ճարպային գրաֆթավորում։