Աբդոմինոպլաստիկայից հետո հղիության ժամանակ ինձ մոտ կլինե՞ն արդյոք խնդիրներ

Թելերը, որոնք օգտագործվում են կարերը դնելիս, ունեն ներծծվելու հատկություն և հղիության նորմալ ընթացքի համար խոչընդոտ չեն հանդիսանա։ Սակայն իդեալական տարբերակն այն է, երբ հիվանդը որոշում է վիրահատվել ծննդաբերություններից հետո միայն։