Որքանո՞վ է թանկ աբդոմինոպլաստիկան լիպոսակցիայից

Աբդոմինոպլաստիկան ավելի թանկ է։ Վերականգնման և աշխատանքի վերադառնալու համար անհրաժեշտ ժամանակը, որպես կանոն, 2-4 անգամ ավելի երկար է, քան լիպոսակցիայից հետո։