Գիրանալուց հետո արդյոք ճարպը կվերադառնա՞ մշակված դաշտ

Ճարպը սովորաբար չի կուտակվում մշակված հատվածներում, սակայն ցանկալի չէ, որ պացիենտը գիրանա վիրահատությունից հետո։ Մարմնի զանգվածի զգալի ավելացման դեպքում նախկինում լիպոսակցիա արված հատվածներում ճարպը կարող է վերադառնալ: Քաշի ավելացմանը զուգընթաց լիպոսակցիա արված հատվածներում ճարպի կուտակման աստիճանը համեմատաբար քիչ է լինում, քան չմշակված հատվածներում։