Ե՞րբ է հանվում գիպսը

Գիպսը սովորաբար հեռացվում է վիրահատության հաջորդող 5-րդ օրը։ Այնուհետև դրվում է հատուկ կպչուն ժապավեն՝ մեկ շաբաթ կամ ավելի ժամկետով։