Հատուկ Առաջարկներ

Քթի երկրորդային վիրահատության ռիսկերը

Ինչպես բոլոր վիրահատությունների, այնպես էլ կրկնակի ռինոպլաստիկայի դեպքում առկա են հնարավոր բարդություններ։ Հազվադեպ, բայց հնարավոր արյունահոսությունը անհրաժեշտ է կասեցնել այրումով կամ արյուն-կանգնացնող տամպոներով:

Հետվիրահատական արյունահոսության հավանականությունն ընդամենը 1% է։ Թարախակալման ռիսկը 1%-ից էլ պակաս է։ Երկրորդային ռինոպլաստիկայի հետ կապված ռիսկերը գրեթե միշտ ավելի բարձր են, քան առաջնային ռինոպլաստիկայի ժամանակ։ Վիրաբույժը գործ ունի քթի հենքի  վերակառուցման և սպիական փոփոխված փափուկ հիուսվածքների հետ։ Իրատեսական սպասումներ ունեցող պացիենտների մեծ մասը գոհ է լինում բարելավված քթի տեսքից։