Հատուկ Առաջարկներ

Պատվաստուկներ ( ԳՐԱՖԹԵՐ )

Ողջ պրակտիկայի ընթացքում քթի կառուցվածքային հենքի հիմնակառուցման կամ վերստեղծման համար մենք կիրառում ենք արվեստի քանդակագործության տեխնիկան։ Կրկնակի ռինոպլաստիկայի դեպքում հաճախ օգտագործվող մեթոդներից մեկն էլ գրաֆթերի կամ պատվաստուկների կիրառումն է։ Գրաֆթերը կենդանի հյուսվածքներից ստացված կառուցվածքային տարրեր են, որոնք որպես կանոն լինում են աճառային։

Ամենահաճախ կրկնվող հայտարարությունը, որ ես լսում եմ, հետևյալն է․ «Գրաֆթերը երևում են մաշկի տակից»։ Սա կարող է պատահել միայն այն դեպքում, երբ գրաֆթերը պատրաստվել և տեղադրվել են սխալ եղանակով, կամ կիրառվել են այնպիսի պացիենտի մոտ, ում դեպքում դա հակացուցված է։ Գրաֆթի խելացի և պատշաճ կիրառման դեպքում այն երբեք մաշկի տակից տեսանելի չի լինի։

Աճառը պետք է ստանալ քթի միջնապատից։ Միջնապատը երկու ռունգերի միջև եղած «պատն» է։ Որոշ դեպքերում միջնապատը կարող է թեքվել։ Նման դեպքերում միջնապատի ուղղման համար կատարվում է սեպտոպլաստիկա։ Միջնապատային /սեպտալ/ աճառի բացակայության դեպքում այն վերցնում են ականջից։ Դա կատարվում է ականջի հետնամասում փոքր կտրվածք անելով։ Աճառը վերցնելուց ականջի ձևը փոփոխության չի ենթարկվում։ Ականջախեցու աճառը ևս օգտգործվում է գրաֆթեր պատրաստելու համար։ Ականջախեցու աճառը հաստ է՝ ձևավորված կորագծով, և հեշտ ճեղքվող է։ Այս առանձնահատկությունների համար էլ այն չի համարվում իդեալական պատվաստուկ: Բայց գերազանց տարբերակ է միջնապատի աճառի փոխարինման համար։

Մեկ այլ տարբերակ է կողաճառը։ Այն վերցնում են աջ կրծքավանդակի վրա փոքր կտրվածքի միջոցով։ Կանանց մոտ այդ կտրվածքն արվում է անմիջապես աջ կրծքագեղձից ներքև։ Կողաճառի վերցնելու դեպքում հազվադեպ, բայց հնարավոր ռիսկերից է թոքի լուրձաթաղանթի վնասումը։