Հատուկ Առաջարկներ

Փա՞կ թե բաց կրկնակի ռինոպլաստիկա

Վերջին 15 տարիներին շարունակվում էր ռինոպալսիտկայի իրականացման փակ կամ բաց մեթոդի մեծ բանավեճը։ «Բաց» կամ արտաքին մոտեցումն իրենից ներկայացնում է կոլումելայի կամ քթի ծայրի ստորին հատվածի կտրվածք։ «Փակ» կամ ներքթային մոտեցումը ներառում է քթի ներսում կատարվող մի շարք կտրվածքներ։ Երկրորդային ռինոպլաստիկայի դեպքում գրեթե միշտ կիրառվում է բաց միջամտությունը։ Երկրորդային ռինոպլաստիկայի ծանրակշիռ դեպքերում առկա են քթի ծայրի աճառների մեծ անհամաչափություններ, ինչ էլ պահանջում է քթի ծայրի բաղադրիչների վերակառուցում կամ վերստեղծում։