Հատուկ Առաջարկներ

Որքա՞ն է տևում միջամտության ընթացքը

Կախված պահանջվող ձևափոխության տեսակից և աստիճանից՝ վիրահատությունը կարող է տևել 1-2 ժամ։ Եթե վիրահատությունն ուղղված է շտկելու նաև շնչառական խնդիրներ, ապա կպահանջվի լրացուցիչ ժամանակ։