Հատուկ Առաջարկներ

Արդյո՞ք ապահովագրությունը հատուցում է ռինոպլաստիկայի ծախսերը

Եթե դիմում եք ռինոպլստիկա միջամտությանը շտկելու համար այնպիսի ֆունկցիոնալ խնդիրներ, ինչպիսիք են միջնապատի թեքվածությամբ կամ խեցիների լայնացմամբ պայմանավորված շնչառական խանգարումները, ապա հնարավոր է ապահովագրությունը կատարի վիրահատության ծախսի մասնակի կամ ամբողջական հատուցում։ Նախքան վիրահատությունը դիմեք Ձեր ապահովագրական ընկրությանը, քանզի որոշ դեպքերում նրանք պահանջում են նախնական լիազորություն։ Զուտ կոսմետիկ պատճառներով կատարվող ռինոպլաստիկայի ծախսերը ապահովագրությունը չի հատուցում։

Ի լրումն ռինոպլաստիկայի վերաբերյալ հավելյալ հոդվածների՝ ArzniAesthetica.com կայքը պարունակում է բազմաթիվ ռեսուրսներ՝ ներառյալ նախա և հետվիրահատական լուսանկարների բաժինը, որոնք կօգնեն պացիենտին առավել լավ պատկերացում կազմել հանրությանը հայտնի այս միջամտության մասին։ Ռինոպլաստիկա պլանավորող պացիենտները կարող են օգտվել նաև դեմքի այլ էսթետիկ միջամտություններից՝ ներառյալ շրթունքների մեծացումօտոպլաստիկա /լոշտակության շտկում/ և ծնոտի պլաստիկա։ Այցելեք ArzniAesthetica.com կայքի այլ էջեր՝ առավել շատ ինֆորմացիա ստանալու համար։